Bulevard "Knyaginya Maria Luiza" 102,
1202 Tsentralna Zhp Gara, Sofia, Bulgaria

Политика за поверителност 

 1. Нашата компания е приела различни насоки за поверителност за Вашата лична информация и сигурност на данните, за да защити Вашата индивидуална и корпоративна поверителност и да Ви осигури най-доброто използване на системата от използваната технологична инфраструктура. Тази декларация за поверителност описва политиките и практиките по отношение на сигурността и поверителността на личната информация, която сте предоставили в хода на Вашия бизнес с нас. Тези указания за поверителност са определени и декларирани от нас за прилагане при събирането и/или използването на данни в уебсайта на нашата компания (и всички подсайтове в Интернет) и мобилните приложения.
 2. Нашата компания зачита поверителността и сигурността на информацията на своите потребители и затова полага всички усилия да вземе необходимите предпазни мерки. Използвайки нашия фирмен сайт или мобилно приложение, Вие ще декларирате и поемате предварително задължението да спазвате задълженията и практиките за поверителност. Вие също така се съгласявате, че Вашата лична информация, която сте ни предоставили, може да бъде събирана и използвана от нашата компания, доставчици и/или брокерски агенции, както е посочено в това Споразумение за поверителност. Вие сте изрично съгласни да посетите нашата компания или да пазарувате и да използвате този сайт, политиката за поверителност и всички действащи закони, разпоредби и законодателство, свързани със сайта. Декларацията за поверителност ще се прилага за всички части на уеб сайта и мобилното ни приложение на компанията. Имаме право да правим корекции и актуализации в секцията Политика за поверителност по всяко време, без предварително известие, в отговор на обратна връзка, която трябва да бъде изпратена на един от адресите за контакт, посочени на страницата на нашата компания. Нашата компания може да актуализира Декларацията за поверителност по всяко време. Потребителят/членът/посетителят може да бъде уведомен за новостите, като периодично достига до тези декларации. 
 3. За следните цели можем да имаме достъп или да разкрием информация за съдържанието на Вашата информация, акаунт и/или комуникации с Вас:
  • Спазвайте съдебни или съдебни процедури, съобщени ни;
  • Разследвайте или потвърждавайте вероятни нарушения на Условията за ползване и Споразумението за продажба от разстояние, включително използването на тази услуга за присъствие или подпомагане на всяка незаконна дейност;
  • Защитете нашата компания, служители, клиенти или правата, собствеността или безопасността.
 4. Цялата информация, събрана по предназначение за следните елементи, се съхранява в безопасна среда:
  • Обработка и управление на вашата резервация и продажба;
  • Създайте списъци с връзки, за да активирате статистика за Вашите транзакции и да поддържате връзката си с нас;
  • Обединяване на търговска статистика и анализ на използването на сайта и
  • Идентификация, проверка и регистрация
 5. Можем да използваме вашия уеб сайт и мобилно приложение, за да Ви уведомим за други продукти или услуги, които нашата Компания и нейните филиали, партньори и агенти са Ви предоставили, или за да съобщим вашите текущи продукти, услуги и съобщения за продажби, както и лична информация които могат да бъдат придобити чрез сайта или мобилното приложение.
 6. Информацията за Вашата кредитна карта, използвана по време на пазаруване, се криптира на сайта независимо от SSL системата, която е най-сигурната система за плащане с кредитни карти, налична в момента и достига до банката. 
 7. За да може нашата компания да Ви предостави възможно най-добрата услуга, е наложително да предоставите определен брой лична информация, която варира в зависимост от заявения продукт или услуга, включително, но не само, име, фамилия, номер на документ за самоличност, електронна поща. Нашата компания няма да разкрива никаква лична информация или данни, предадени по електронен път на посетители или потребители чрез нашия уебсайт или мобилни приложения на трети страни по никакъв начин. Тази информация: удостоверяване и регистрация, резервации и транзакции за продажба и някои статистически данни ще бъдат използвани за целта и ще бъдат криптирани със SSL технология по време на предаването. За да използвате SSL, вашият браузър трябва да поддържа SSL и вашата SSL опция трябва да е активирана. Данните са защитени от строги стандарти за сигурност и поверителност, които винаги са от съществено значение за нас, след като ги получим. Данните, които сте въвели, са скрити от Вас по време на Вашите транзакции и законови изисквания. 
 8. Нашата компания може да си сътрудничи по различни начини с много институции и организации на трети страни, за да използва ефективно услугите и услугите, които предлагат. Това сътрудничество: реклама, спонсорство, разрешаване на маркетинг, споделяне на данни и други законни търговски методи. Нашата компания декларира и се задължава да предостави средствата, позволяващи комуникация/маркетинг въз основа на комуникацията, разрешена от закона, да не комуникира извън искането на потребителя и да даде възможност на потребителя да напусне системата свободно и лесно. Ако искате да се отпишете по всяко време от нашия ежедневен пощенски списък, кликнете върху връзката „Моля, щракнете, за да премахнете от нашия списък с електронни бюлетини“ в долната част на имейлите, които изпращаме. 
 9. Информация, която може да бъде поискана от потребители, които отговарят на периодични или непериодични проучвания, които могат да бъдат организирани от нашата компания в рамките на сайта, може също да се използва от нашата компания и нейните сътрудници или институции за провеждане на директен маркетинг, статистически анализ и създаване на специална база данни с този потребител.
 10. Нашата компания не може да носи отговорност за поверителността на информацията, при условие, че потребителите споделят личната си информация на платформи, достъпни за други потребители. Потребителите са отговорни за всяка лична информация, която разкриват на тези платформи, и нашата Компания не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от разкриването на тази информация.
 11. Нашата Компания, има право да предприеме всички необходими предпазни мерки, за да предотврати разкриването на поверителна информация, строго поверителна и поверителна за Компанията, да го приеме като задължение да я пази като тайна и да поддържа и поддържа поверителността, да предотврати разкриването или неоторизирано използване на цялата или част от поверителна информация в публичното пространство или разкриване на трета страна и се задължава да даде пълно разкриване на всички облекчения, които попадат върху нея.
 12. Информацията за клиента може да бъде разкрита на органите само ако такава информация е поискана от официални органи и ако е необходимо да се направи съобщение до публичните органи в съответствие с разпоредбите на приложимото законово законодателство. Цялата информация, въведена от клиента в системата, може да бъде достъпна само от Клиента и тази информация може да бъде променяна само от него. Не е възможно някой друг да получи достъп до тази информация и да я промени.
 13. Нашата компания може да промени разпоредбите на декларацията за поверителност при условие, че я публикува на страницата на Политиката за поверителност, веднага щом счете за необходимо. Разпоредбите на декларацията за поверителност, която нашата компания изменя, се считат за влезли в сила на датата на публикуване на съответната страница. 
 14. Предишното споразумение за поверителност се тълкува заедно с Условията за ползване, заедно с горното.

Контактна информация

Потребителят ще може да използва следните начини, когато иска да комуникира с нашата Компания.

Фирма:

Панорама Транс

Адрес:

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 102, 1202 Централна ЖП гара, София, България

Телефон:

+359 (0) 88 777 0181

E-mail:

[email protected]